suntem gata in curand

COMUNICAT

Stimati clienti,

Romexterra Leasing IFN SA vine in intampinarea clientilor sai afectati de masurile fara precedent adoptate de autoritatile publice in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si informeaza clientii asupra conditiilor privind acordarea facilitatilor la plata ratelor de leasing sau credit incheiate cu fiecare dintre dumneavoastra, sens in care, punctam mai jos principalele conditii prevazute de reglementarile legale aparute in acest domeniu.

Cadrul legal:

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii prevederilor OUG 37/2020 sunt:

Care sunt conditiile pentru aplicarea suspendarii?

(1) intrerup activitatea total sau partial ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente si detin certificatul de situatii de urgenta (CSU tip 1) sau (2) detin certificatul pentru situatii de urgenta, prin care se constata diminuarea incasarilor/veniturilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 (CSU tip 2).

Asadar, veniturile debitorilor sa fi fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de epidemia COVID-19.

(2) nu se afla in insolventa la data solicitarii suspendarii rambursarii creditului.

(3) Contractele de leasing sau creditele sa fie acordate pana la data intrarii in vigoare a OUG 37/2020, sa nu fi ajuns la maturitate si creditorul sa nu fi declarat scadenta anticipata a acestuia inainte de aparitia acestei reglementari;

(4) sa nu se fi inregistrat restante cu privire la aceste credite pana la 16 martie 2020 (adica data instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei) sau, daca s-au inregistrat, debitorii sa fi efectuat plata acestora pana la solicitarea suspendarii;

(1) I-au fost afectate veniturile proprii si/sau veniturile aferente familiei, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia COVID-19 fata de nivelul inregistrat anterior declararii starii de urgenta si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului/leasingului ca urmare a interventiei uneia/mai multora dintre urmatoarele cauze, fara a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia in somaj tehnic ca efect al inchiderii/restrangerii activitatii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/ membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu, îmbolnavirea cu COVID-19 si altele asemenea.

Nota: In intelesul OUG 37/2020, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de sot/sotie, parinti si copii, care locuiesc si se gospodaresc impreuna cu debitorul.

(2) Contractele de leasing sau creditele sa fie acordate pana la data intrarii in vigoare a OUG 37/2020, sa nu fi ajuns la maturitate si creditorul sa nu fi declarat scadenta anticipata a acestuia inainte de aparitia acestei reglementari;

(3) sa nu se fi inregistrat restante cu privire la aceste credite pana la 16 martie 2020 (adica data instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei) sau, daca s-au inregistrat, debitorii sa fi efectuat plata acestora pana la solicitarea suspendarii;

Care sunt efectele suspendarii?

Debitorii pot solicita suspendarea platii ratelor de credit (capital, dobanzi si comisioane) pentru o perioada de minim 1 luna si maximum 9 luni (dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020). Maturitatea leasing-ului sau a creditului, dupa caz, se prelungeste cu o durata egala cu perioada suspendarii.

Pe perioada suspendarii se calculeaza dobanda corespunzatoare sumelor scadente a caror plata este suspendata, daca partile nu agreeaza altfel. Cu alte cuvinte daca debitorul solicita suspendarea platii doar a capitalului, atunci dobanda se va calcula si plati lunar fara a se mai capitaliza. Ca regula, OUG 37/20202, prevede ca pentru toate categoriile de leasing si/sau credit cu exceptia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, aceasta dobanda se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.

Acest lucru inseamna ca, capitalizarea dobanzii soldul creditului se va majora cu valoarea acestor dobanzi, iar incepand cu finele perioadei de suspendare debitorii vor achita o rata de credit (principal, dobanzi si comisioane) calculata prin raportare la creditul astfel majorat.

Cum trebuie sa procedati?

Pentru a beneficia de suspendarea platii ratelor de credit, debitorii trebuie sa adreseze creditorilor o solicitare de suspendare, de regula in scris (de exemplu prin scrisoare care poate fi comunicata prin posta, curier sau depusa la sediul agentiilor bancare) sau prin email.

Creditorul va analiza solicitarea, impreuna cu actele si documentele prevazute de lege.

Documentele prevzute de lege sunt:

- Pentru persoane fizice:

- Pentru persoane juridice:

Este important de retinut ca suspendarea se va aplica de la data comunicarii solicitarii de suspendare de catre debitor, chiar daca aprobarea acestei solicitari are loc ulterior, sub conditia aprobarii acesteia si numai in masura in care respecta conditiile expuse mai sus.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobarii solicitarii debitorului in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, se realizeaza fara incheierea de acte aditionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare  a creditului, transmisa de creditor debitorului in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii.

Nota: Toate garantiile aferente contactului de credit se mentin. Efectele modificarii contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricaror codebitori, garanti, inclusiv fideiusori, care au garantat obligatia debitorului principal.

Unde ne puteti contacta?

Cum in aceasta perioada angajatii nostrii lucreaza la domiciliu, in regim de telemunca, adresele noastre de contact la care ne puteti comunica cererile dumneavoastra, sunt urmatoarele:

Email: office@leasing.ro;

Telefon: 0724.221.221 sau 0722.191.993